Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Klimafond gir resultater: 170 000 tonn CO2 spart

Oppdatert 30.januar 2020

Volkswagenkonsernets eget klimafond stiller hvert år 25 millioner euro til disposisjon for alle de tolv konsernmerkene. Det finansierer interne klimaprosjekter over hele verden.

• Volkswagenkonsernet opprettet et nytt CO2-fond i februar 2019
• 25 millioner euro settes årlig av til konserninterne klimatiltak
• De første prosjektene er gjennomført med suksess
• Karbonfondet ble opprettet i februar 2019. Midlene kan benyttes til prosjekter som gir innsparinger i CO2-utslipp, øker energieffektiviteten, eller gir andre viktige energibesparelser. Målet er å øke innovasjonstakten, og styrke nye og eksisterende forretningsmodeller.

En ytterligere vesentlig faktor må være til stede for at et prosjekt skal få støtte fra fondet: Tiltakene må være skalerbare, og kunne overføres til flere av konsernets lokasjoner.

Artikkelen fortsetter...

Prosjekt «Lakk og tørk»: I Hannover monterte Volkswagen en lastavhengig volumstrømregulator. Prosjekt «Lakk og tørk»: I Hannover monterte Volkswagen en lastavhengig volumstrømregulator.

Her er noen få eksempler:

-> Prosjekt «LED-lys»: På ni av konsernets produksjonssteder er det gjennomført 33 tiltak, der belysningen av bestemte områder er lagt om til energibesparende LED. CO2-redusksjon: 116 000 tonn hvert år.

-> Prosjekt «Kuldehåndtering»: I Kassel ble eksisterende kjøleanlegg erstattet av system basert på såkalte separate kretsløp. Over 150 klimakompressorer er byttet ut. De nye separate kjølekretsløpene blir brukt til maskin- og spindelkjøling, og reduserer energiforbruket sammenlignet med de gamle kjøleanleggene betydelig. I tillegg reduseres varmeovergangen til kjølevannet med 23%, og service- og vedlikeholdsintervallene er lengre og mindre omfattende. Ikke minst vil alle nye kjøleanlegg bygges etter denne standarden. I 2019 ble 13 anlegg bygget om, med en årlig CO2-besparelse på 1 350 tonn.

-> Prosjekt «Diverse infrastruktur»: I dette prosjektet ble nye, energieffektive pumper med optimert virkningsgrad installert. Samtidig ble tak fornyet og ny kjøling av skap installert. Prosjektet startet 1. juli, og ble avsluttet 1. desember 2019. CO2-reduksjon: 2 000 tonn per år.

-> Prosjekt «Lakk og tørk»: I Hannover monterte Volkswagen en lastavhengig volumstrømregulator. Teknikken er utførlig testet, og kan i de neste årene også installeres på andre produksjonssteder. Den lastavhengige reguleringen sparer 1 200 tonn CO2 hvert år. I tillegg ble det gjennomført andre tiltak i dette prosjektet, som til sammen sparer 1 800 tonn CO2 per år. Samlet CO2-reduksjon: 3 000 tonn.

-> Prosjekt «Vaskeprosesser»: På flere lokasjoner er de industrielle vaskemaskinene optimert. Til sammen er rundt 30 anlegg bygget om til å være basert på en såkalt frekvensomformer. I tillegg er driftsparametere som trykk, volumstrøm, temperatur og stand-by-tid best mulig innstilt. CO2-reduksjon: 2 900 tonn per år.

-> Prosjekt «Ytterligere produksjonsprosesser»: Moderne reguleringsteknikk for temperatur er installert i tre tykkstøpemaskiner. I trykkstøpeprosessen er det viktig at de ulike delene av støpeformen varmes eller kjøles til riktig tid. I en støpeform kan det være opptil 40 varme/kjøle-kretsløp. Med hjelp av gjennomstrømnings- og temperatursensorer sparer den nye teknologien enorme energimengder med intelligent, intern varmegjenvinning. Prosjektet ble gjennomført i 2. halvdel av 2019. CO2-reduksjon: 2 500 tonn per år.

Karbonfondet skal videreføres år for år. For 2020 er til nå mer enn 100 nye prosjekter vedtatt.